Layan!!

Jumaat, 13 Julai 2012

Perkembangan Institusi Pendidikan Tamadun Islam


Institusi Pendidikan Arab :
1.     Masjid – untuk beribadat, berdakwah, dan pusat pembelajaran.  Contoh Masjid Jami’al Manshur dan Masjid Jami’ah Amru b’ Ash -  subjek fekah. al-Quran, Hadis dan bahasa Arab.
2.     Madrasah – mengambil alih peranan masjid sebagai pusat pelajaran kerana berlaku pertambahan pelajar.  Contoh madrasah terawal didirikan oleh Nizam al-Muluk di Baghadad  dikenali sebagai Madrasah Nizhamiah.  Contoh imam yang mengajar ialah imam al-Ghazali, Baha al-Din, dan Salah al-Din.
3.     Rumah ulama – rumah Arqam ibn Arqam digunakan pada zaman awal perkembangan Islam.  Rumah Nabi Muhamad SAW dan rumah ulama seperti Ibnu Sina dan iman al-Ghazali digunakan untuk pembelajaran.
4.     Istana – pada zaman khalifah Muawiyah digunakan untuk pembelajaran syair Islam.  Dikenali sebagai Shalunatul Adabiah.  Zaman Abbasiyah tempat tersebut digunakan sebagai tempat pertemuan para ulama.
5.     Perpustakaan – didirikan pada zaman Abbasiyah.  Terdapat 20 perpustakaan di Spanyol yang terkenal antaranya perpustakaan Cordova yang memiliki 600,000 jilid buku pada abad ke-10.  Perpustakaan Darul Hikmah di Kaherah dan perpustakaan Tripoli yang berperanan meminjam buku ,penerbitan, penulisan,penterjemahan, dan pendidikan karya ilmiah
6.     Sekolah – berperanan menjalankan peyelidikan dan penemuan sains.  Ahli akademik meluaskan pembelajaran ilmu silam yang diwarisi tamadun Yunani.
7.     Universiti – contoh Nizamiah, Munstansiriah, al-Azhar,Rasyidiah, dan al- Zaitouna menyebarkan ilmu pengetahuan. Di Spanyol universiti Cordova, Servilla, Madaga, dan Granada menjadi tumpuan pelajar-pelajar dari seluruh Eropah.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan