Layan!!

Khamis, 12 Julai 2012


BAB 6: HIJRAH DALAM SEJARAH ISLAM
1. PENGERTIAN HIJRAH
Pengertian Hijrah dapat dilihat dari dua segi. Pertama dari segi zahirnya perkataan ‘hijrah’ yang berasal dari perkataan ‘hajara’ itu bermakna: pindah dari satu tempat ke tempat lain (flight). Tetapi dari segi maknawinya, kata Prof. Syed Muhammad Naquib Al-Attas, terselit juga makna ‘meninggalkan adat resam atau kebiasaan yang karut dan mungkar’. Di sini istilah’flight’ tidak dapat dipakai lagi, sebab maksudnya bukan melarikan diri dari bahaya, tetapi menjauhkan diri dari kemungkaran agar diri itu dapat diperkuatkan intisarinya, dan dapat menghapuskan kejahilan dan kejahatan.
Pendapat Prof. Syed Muhammad Naquib itu disetujui oleh Prof. T.M. Hasbi as-Siddieqy yang menegaskan bahawa Hijrah dalam Islam ada dua rupa. Pertamanya berpindah dari Ummul-Qura (Makkah) ke Madinah. Keduanya berpindah dari negeri kafir ke negeri Iman (Islam). Dan menurutnya, hakikat Hijrah ialah ‘Tarku manallahu ‘anhu”, yakni meninggalkan apa yang dilarang Allah.
Pentingnya makna Hijrah sebagai suatu perjuangan menegakkan yang makruf, bukannya perjuangan keduniaan, telah dibayangkan sendiri oleh Rasulullah dalam sabdanya: ‘Wahai manusia! Hanyasanya segala amal itu dengan niat. Dan hanyasanya bagi seseorang manusia adalah apa yang diniatkan. Barang siapa melakukan Hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka jadilah Hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa melakukan Hijrahnya kepada dunia yang ia ingin memperolehnya, atau kepada seseorang wanita yang ia ingin mengahwininya, maka jadilah Hijrahnya kepada apa yang ia berhijrah kepadanya itu”. (H.R. Bukhari dan Muslim).
Berdasarkan Hadis ini, dapat difahami bahawa segala amal adalah menurut penggerak (motif) yang menggerakkan pembuatnya. Kalau penggeraknya (motivasi) kerana Allah, maka berpahala dan dipahalai. Tetapi kalau penggeraknya bukan kerana Allah, maka tidaklah dipahalai dan mungkin diganjari dengan dosa. Hadis ini timbul dari kisah ‘Muhajir Ummu Qais’ (yang berhijrah kerana Ummu Qais) yang mendakwa ia berhijrah kerana Allah dan Rasul-Nya, tetapi sebenarnya untuk mendapatkan Ummu Qais di Madinah. Dikatakan bahawa Ummu Qais enggan berkahwin dengan orang yang mencintainya, jika ia enggan berhijrah. Lantaran itu, berhijrahlah orang tersebut lalu berkahwinlah mereka.
2. SEBAB—SEBAB HIJRAH
Terdapat beberapa sebab yang saling paut-memaut yang membawa kepada berlakunya Hijrah dalam Sejarah Islam. Pertama disebabkan pergolakan atau tekanan-tekanan yang dihadapi oleh Nabi dan pengikut-pengikutnya di Makkah. Akibat kematian dua orang pembantunya selama ini, berlakulah perubahan besar dalam corak dakwah Rasulullah. Terhadap Baginda sendiri, yang ketara ialah orang-orang Quraisy telah semakin berani mengganggunya, mencaci-maki dan bahkan sudah merancang untuk menamatkan riwayatnya. Maka terasalah pada Muhammad untuk menukar qiblat dakwah kepada orang-orang luar pula, terutamanya pada jemaah-jemaah Haji. Selain dari cerca maki dan lemparan kerikil yang ‘dihadiahkan’ oleh orang-orang Taif terhadapnya, tak kurang pula halangan yang dihadapkan kepadanya oleh Abu Lahab ketika Baginda sedang menyeru jemaah-jemaah Haji tersebut. Faktor suasana dalam negeri yang kian mengancam inilah yang mendorong Baginda memikirkan perlunya berhijrah.
Faktor kedua yang mendesak ke arah perlunya berhijrah ialah timbulnya tanda-tanda penerimaan yang baik di Madinah. Ada beberapa sebab kenapa mereka menyambut baik ajaran Islam itu. Pertama, bangsa Arab Madinah lebih dulu mengetahui tentang ketuhanan dan kenabian yang mereka dengar daripada orang-orang Yahudi di sana. Sebab itu apabila diseru oleh Nabi, terus mereka menerimanya, agar tidak didahului oleh kaum Yahudi. Selain dari itu, tercetusnya konflik yang memanjang baik sesama bangsa Arab Madinah (Aus dengan Khazraj) mahupun dengan bangsa Yahudi telah menjadi alasan pula tentang perlunya seorang pemimpin buat mendamaikannya. Maka atas kesedaran inilah maka golongan Arab itu menjemput Nabi ke Madinah, setelah beberapa kali mengadakan Perjanjian Aqabah (Bai’atul-Aqabah). Perjanjian ini sekaligus bererti suatu pengiktirafan secara rasmi penduduk-penduduk Madinah terhadap Muhammad sebagai pemimpin di Madinah.
Walau apapun sebabnya, penghijrahan Baginda hanya menjadi kenyataan setelah diwahyukan oleh Allah S.W.T. tentang niat jahat orang-orang Quraisy untuk membunuhnya (Al-Anfal: 30). Menurut sumber-sumber tradisi, ketika itu datang Jibrail kepada Nabi lalu menyampaikan perintah Allah S.W.T. supaya Nabi berhijrah, serta dilarangnya Nabi daripada tidur di tempatnya pada malam itu. Ini menyebabkan Nabi secara tergesa-gesa tetapi penuh hati-hati berangkat ke Madinah bersama Abu Bakar Al-Siddiq pada tahun 622 M.
3. KEPENTINGAN HIJRAH
Sesungguhnya peristiwa Hijrah ini amat penting, sehingga kerana kepentingannyalah yang mendorong Umar Al-Khattab meletakkannya sebagai tarikh permulaan kalendar Islam. Biasanya agama-agama lain memulakan tarikhnya berdasarkan tarikh kelahiran penganjur mereka, yakni semacam pendewaan terhadap peribadi berkenaan. Tetapi Umar tidak berbuat seperti itu kerana ianya lebih merupakan tarikh peribadi, bukannya tarikh perjuangan ke arah kebenaran (hak) untuk menjadi petunjuk seluruh umat manusia. Dan memang selayaknyalah Umar berbuat demikian, sebab jikalau tidak, tentulah Rasulullah tidak memberi jolokan ‘Al-Faruq’ kepadanya!
Dari segi Harakah Islamiah, peristiwa Hijrah ini memangnya sangat penting. Dalam peristiwa itu, kita lihat betapa Rasulullah berjalan menurut Sunnah biasa di alam ini, dengan menempuh berbagai cabaran dan kesulitan. Sesungguhnya Allah S.W.T. Amat Berkuasa untuk memindahkan Rasulullah dari Makkah ke Madinah dalam suatu perjalanan yang mudah seperti dalam peristiwa Israk dan Mikraj. Tetapi dalam Hijrah, Allah S.W.T. tidak berbuat demikian. Ini sewajarnya menjadi tauladan kepada kita, bahawa dakwah bukanlah suatu kehidupan yang mudah, tetapi suatu perjuangan menentang kebatilan dan kekufuran dalam segala bentuk dan warnanya.
Melalui peristiwa Hijrah itu sendiri, kita dapat menyaksikan pengorbanan besar sahabat-sahabat Rasulullah dalam memenuhi program Harakah Islamiah itu. Abu Bakar sendiri misalnya, sanggup menyediakan apa saja yang dipunyainya; harta bendanya, putera-puterinya dan malah dirinya sendiri untuk keperluan Hijrah tersebut. Demikian juga Ali bin Abu Talib, sanggup tidur di katil Rasulullah walaupun dia penuh sedar bahawa mati adalah pilihan bagi mereka yang sanggup berbuat demikian pada malam itu. Tetapi kerana lebih mengutamakan keyakinan dari kesenangan peribadi, sanggup mereka melakukannya.
Selain dari itu, kita juga dapat melihat kebijaksanaan Rasulullah dalam mengatur strategi dalam perjalanannya itu. Sebagaimana dimaklumi, Baginda tidak terus berangkat ke Madinah, sebaliknya bersembunyi terlebih dulu beberapa malam di Gua Thur. Taktik seperti ini menyebabkan kaum Quraisy mengalami keletihan dan putus harapan dalam pencariannya. Menurut firasat Baginda yang tajam, orang-orang Quraisy tentunya akan berkeliaran di sepanjang jalan menuju Madinah, khasnya di bahagian utara Makkah. Tetapi Rasulullah tidak memilih jalan ini, sebaliknya Baginda mengambil jalan selatan; suatu jalan yang tidak biasa ditempuh orang, kemudiannya baru menuju Tihamah di dekat pantai Laut Merah.
Betapa pentingnya peristiwa Hijrah yang melalui jalan selatan dan Tihamah ini dapat kita saksikan riwayatnya dalam kitab Taurat sendiri. “The burden upon Arabia. In the forest in Arabia ye lodge, 0 ye travelling of Dedanim. The inhabitants of the land of Tema brought water to him that was thirsty, they prevented with their bread him that fled. For they fled from the swords … and from the bent bow, and from the grievousness of war. For thus hath the Lord said unto me, within a year according to the years of an hireling, and all the glory of Kedar shall fail. And the residue of the number of archers, the mighty men of the children of Kedar shall be diminished” (Isaiah 21:13-17).
Ayat ini dengan jelas memaparkan riwayat penghijrahan Muhammad tersebut. Tidak pernah berlaku, malah tidak pernah terdapat orang yang bermalam di Tema (Tihamah) tersebut, kecuali dalam peristiwa Hijrah Rasulullah. Perkataan ‘Dedanim’ di sini bermaksud keturunan dari kaum ‘Ad, salah satu kaum yang menyekutukan Tuhan. Mengenai ‘Kedar’ pula, Taurat sekali lagi menjelaskan bahawa Kedar ialah salah seorang daripada 12 orang putera Nabi Ismail (Genesis 25:13). Bani Kedar ini ada yang mendiami daerah pargunungan Paran. Dan dari keturunan Kedar inilah timbul suku Quraisy, yang daripadanya lahir Muhammad. Demikian pentingnya Hijrah ini, sehingga tidak ketinggalan disebut dalam Taurat yang masih terpakai sekarang!
Sebenarnya kepentingan Hijrah itu menjadi semakin jelas dengan melihat pada impikasi peristiwa itu sendiri. Dengan berlakunya Hijrah, terbentuklah suatu ‘Ummah’, iaitu suatu jemaah atau organisasi baik dalam bentuk masyarakat atau negara yang mempunyai ciri-ciri keperibadiannya yang tersendiri dan berbeza dari yang lain.  Jemaah ini berbeza, kerana ia berasaskan AQIDAH dengan kepatuhan hanya kepada kuasa Allah semata-mata, tidak kepada kekuasaan lain dengan segala rupa bentuknya. Sebenarnya istilah ‘Madinah’ itu sendiri berakar dari istilah ‘Din’, iaitu sebuah kota, bandar atau bandaraya di mana suatu Ummah tertakluk pada suatu penguasa yang adil dan benar yang menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat. Melalui Hijrahlah timbulnya konsep Ummah tersebut yang nantinya akan mempengaruhi seluruh dunia.
Dengan timbulnya suatu Ummah di sebuah kota atau bandar yang bernama Madinah, maka terdirilah sebuah negara dengan sistem pemerintahan yang berteraskan Islam. Ertinya sebuah Negara Islam (Islamic State), bukannya negara orang-orang Islam (Muslim State) yang tidak mendaulatkan hukum Islam di dalamnya. Sebuah Negara Islam ialah suatu tempat di mana Syiar Islam benar-benar mempunyai kekuatan hukum di dalamnya, bukannya negara berfaham kedaerahan terbatas, atau berfaham chauvinisme yang menyempitkan dirinya dengan batasan kaum, keturunan atau warna kulit.
Dengan terbentuknya sebuah negara yang mempunyai kedaulatan hukum ini, maka ini dapat menambahkan kekuatan umat Islam yang dengan itu dapat mempertahankan keselamatan dirinya. Kalau dulu mereka berselerak di Makkah, di Habshah dan lain-lainnya, maka kini sesudah Hijrah semuanya lalu berkumpul dalam suatu perpaduan yang kukuh, hingga sanggup melancarkan Jihad dalam menegakkan Kalimah Allah S.W.T.
Akhirnya, Hijrah juga telah berjaya menambah bilangan umat Islam, iaitu gabungan orang-orang Muhajirin dengan Ansar. Apa lagi sejak termetrinya Perjanjian Hudaibiah, ini memberi kesempatan yang luas untuk menyebarkan lagi dakwah Islam hingga ke luar negeri. Dan dengan tertakluknya kota Makkah serta selesainya Perang Tabuk, diikuti oleh sumpah setia orang-orang Thaqif, maka berbondong-bondonglah bangsa Arab dari segenap penjuru menghadap Nabi untuk menyatakan keislamannya. Peristiwa yang berlaku pada 9 H., ini begitu penting,  sehingga digelar ‘Tahun Delegasi’ di mana agama Islam kini telah menjadi anutan seluruh penduduk Semenanjung Tanah Arab dan sekitarnya.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan