Layan!!

Isnin, 9 Julai 2012

AQIDAH SEBAGAI DASAR HIDUP MUSLIM

AQIDAH SEBAGAI DASAR HIDUP MUSLIM


Dasar keimanan adalah asas kepada dasar hidup. Berdasarkan kepada maksud aqidah tadi, seseorang yang beraqidah Islam harus faham bahawa dengan menyebut ucapan dua kalimah syahadah telah menyebabkan dirinya terikat dengan tangunggjawab serta komitmen yang tinggi terhadap allah S.W.T. bukan sekadar ketaatan yang mutlak kepada Allah sahaja bahkan seseorang yang mengaku beraqidah islam mesti menjadikan seluruh jiwa raganya serta hidup dan matinya untuk Allah S.W.T semata-mata.

Islam meletakkan asas aqidah ini di luar alam tabi’i. Asas yang pertama iaitu Kepercayaan Kepada Allah akan dapat membentuk satu sikap hidup yang tinggi. Seseorang yang menghayati akan merasai dirinya bebas dan merdeka dari ikatan mana-mana makhluk di alam semesta ini. Sebaliknya, orang yang tidak beriman dengan Allah mempunyai satu pandangan dan nilai hidup yang akan diukur dari segi kepentingan dan hubungan dengan duniawi.

Sebagai contoh, orang-orang yang terikat dengan dunia tidak akan mempunyai keberanian untuk berperang dan sangat takut kepada mati kerana melihat hubungan hanya dengan dunia ini sahaja. Keluasan Akhirat adalah suatu perkara yang tidak lagi menimbulkan persoalan dikalangan orang-orang yang beriman kerana mereka meyakini bahawa Akhirat itu adalah satu alam yang luas. Orang yang tidak beriman meletakkan dirinya di dalam hubungan dengan dunia sementara orang yang beriman dengan allah akan memandang kehidupannya di dalam perhubungan antara dia dengan Allah yang memeliki alam semesta ini. Sebab itu dia tidak ragu-ragu untuk berjuang dan mati apabila dipanggil.

Kita diajar bagaimana caranya untuk mati kerana di dalam kita mengenali kematianlah, kita akan hidup. Seseorang yang lemah tidak akan merasa terhina dengan kelemahan, yang miskin tidak akan merasa terhina dengan kemiskinannya, yang bodoh tidak akan merasa terhina dengan kebodohannya kerana hidup bukan dinilai dari apa yang diperolehi dari benda itu tetapi dari apa yang akan diperolehi dari Allah. Demikian juga yang senang tidak akan berbangga dengan kesenangannya, yang berkuasa tidak akan berbangga dengan kekuasaannya dan yang berilmu tidak akan berbangga dengan ilmunya kerana dia tahu bahawa semuanya tidak akan beerti jikalau diletakkan dalam satu tempat yang bertentangan dengan Allah.

Dengan itu asas keimanan akan dapat membentuk satu sikap aqliyah dan ruhaniyyah yang akan dapat membangunkan satu peradaban yang tinggi. Sebab itulah kita lihat Islam meletakkan rukun-rukun keimanan yang sedemikian itu: percaya kepada Allah yang Maha Esa, percaya kepada para rasul dan malaikat, percaya kepada kitab-kitab dan hari kemudian serta qada’ dan qadar yang merupakan satu gambaran kekuasaan Allah yang tinggi, yang memiliki alam semesta ini. Menolak salah satu dari enam rukun ini beerti menolak seluruhnya kerana antara satu dengan yang lain, saling kait berkaitan. Ia mesti diterima secara menyeluruh kerana keimanan dengan Allah bergantung kepada keimanan secara menyeluruh, kerana keimanan dengan Allah bergantung kepada keimanan dengan Rasul. Kedatangan Islam bukan sekadar untuk memberitahu bahawa Allah itu wujud kerana mereka tahu Allah itu ada.

Aqidah islam itu adalah aqidah tauhid kerana ia berdasarkan keEsaan Allah sebagai pencipta seluruh alam. Manusia dituntut mengabdikan dirinya hanya kepada yang Maha Esa dan seluruh kehidupan ini bersumberkan daripadaNya sahaja. Seluruh alam semesta adalah merupakan tanda-tanda tentang kewujudan yang Maha Esa. Seseorang yang hendak menjadi muslim mesti mengisytiharkan secara terbuka akan keyakinannya bahawa “La Ilaha IllaLlah” sebagai kebenaran yang mutlak. By H

Tiada ulasan:

Catat Ulasan