Layan!!

Jumaat, 13 Julai 2012

KERAJAAN BANU UMAYYAH

KERAJAAN BANU UMAYYAH


* Mu’awiyah b. Abi Sufyan menggantikan Hasan b. Ali (r.a.) sebagai Khalifah.
* Tahun itu dikenali sebagai ‘am al-jama’ah.
* Mu’awiyah menukarkan sistem syura kepada sistem monarki.
* Tindakan ini menjejaskan kewibawaan beliau di mata masyarakat.
* Tindakan ini juga menimbulkan fitnah yang mengenepikan kebaikan beliau.

Pencapaian Tamadun Era Umawi

Politik dan Pentadbiran
- Berjaya perluaskan wilayah Islam.
- Berjaya satukan kuasa pemerintahan.
- Berjaya adakan proses jihad.
- Melibatkan ramai Sahabat besar.
- Wilayah Islam terbahagi kepada 5:

1) Iraq (spt. Parsi, Kabul, Sind)
2) Hijaz (spt. Yaman & Sem. Tanah Arab)
3) Jazirah (spt. Armenia & Azerbaijan)
4) Mesir (semua bahagian utara & selatan)
5) Ifriqiyyah (spt. Afrika, Andalus dan Sicily)

Perkembangan Pendidikan

1) Proses pendidikan berkembang di masjid. Guru disediakan oleh KBU.
2) Kelas tusyen turut masyhur, dikenali sebagai kuttab. Asalnya, tiada sebarang bayaran dikenakan.
3) Ilmu sains dan falsafah diberi perhatian yang amat mendalam.
4) Khalifah ‘Umar b. ‘Abd al-‘Aziz: Pindahkan kolej perubatan dari Iskandariyyah ke Harran.

Perkembangan Seni Bina

1) Masjid kebesaran Islam diperbesar.
2) Ziyad b. Abihi (r.a.) antara arkitek awal zaman Umawi.
3) Pelbagai istana hebat dan masjid indah dibina.
4) Masjid Umar (Qubbat al-Sakhra’), Masjid al-Aqsa dan Masjid al-Umawi.
5) Kerajaan habiskan ribuan dinar untuk membina masjid dan bangunan lain.Angkatan Laut

1) Tujuan penubuhan: mengimbangi kuasa Empayar Rom.
2) 28H/648M: Mu’awiyah telah ketuai ekspedisi angkatan laut menawan Cyprus.
3) Syria, Jordan & Mesir: menjadi pusat aktiviti maritim.
4) Industri perkapalan diperhebat.
5) Guna tenaga Parsi; bina gudang.

Perkembangan Kewangan

1) Sebelum Islam, orang Arab tiada mata wang khusus.
2) Mu’awiyah menempa mata wang emas dan perak yang baru, tapi kurang berkualiti.
3)‘Abd al-Malik: lebih berkualiti, ditambah dengan 2% emas, diselaraskan lambang pada duit dgn logo: Qul huwa Allah Ahad.

Baitulmal Zaman Umayyah

Huraikan sejarah penubuhan Baitulmal dan pelaksanaannya pada zaman Bani Umayyah.

Pendahuluan :
o    Merupakan institusi kewangan yang bertanggungjawab menyelenggara harta umum.
o    Institusi ini juga dikenali dengan istilah perbendaharaan negara.
o    Institusi Baitulmal tidak berfungsi dengan aktif pada zaman awal kerajaan Islam kerana perkembangan dan penaklukan Islam belum luas lagi dan sumber pendapatan negara tidak banyak.
Isi :
Sejarah Penubuhan Baitulmal :
o    Sejarah penubuhan institusi ini dipercayai telah wujud sejak zaman Rasulullah S.A.W. lagi, namun disebabkan pendapatan negara Islam tatkala itu adalah kecil seperti rampasan perang atau yang didapati melalui perjanjian damai maka hasilnya dibahgikan segera kepada mereka yang berhak menerimanya.
o    Penubuhan Baitulmal secara rasmi ialah pada masa Umar al-Khattab menjadi khalifah pada tahun 13 Hijrah. Pada masa ini agama Islam berkembang pesat dan pemerintahannya mendapat harta yang banyak hasil daripada rampasan perang dan juga daripada daerah taklukan yang luas. Ini memerlukan pengurusan yang cekap dan tersusun rapi supaya setiap perbelanjaan yang dilakukan tidak membazir dan mengikut apa yang ditentukan oleh undang-undang Islam. Sehubungan itu, Khalid b. al Walid mencadangkan agar khalifah Umar menubuhkan satu institusi kewangan negara bagi menguruskan harta Negara. Pada peringkat awalnya perbendaharaan ini dikenali dengan Diwan atau Khazanah dan akhirnya diberi nama Baitulmal.
o    Khalifah Umar b. al- Khattab telah melantik Uqail b. Abu Talib, Makhramah b. Naufal dan Jubair b. Mu’tam untuk mengendalikan Baitulmal.
o    Kota Madinah dijadikan pusat pentadbiran Baitulmal. Institusi Baitulmal ini kemudiannya ditubuhkan disetiap wilayah Islam sebagai cawangan Baitulmal yang berpusat di Madinah. Di setiap cawangan Baitulmal ini dilantik pegawai-pegawai Baitulmal yang menjalankan tugasnya dibawah pentadbiran Baitulmal pusat.
o    Dengan penubuhan institusi Baitulmal ini khalifah Umar telah mengasaskan penyelarasan pentadbiran kewangan negara dan penggunaan harta awam yang bersesuaian dengan perkembangan pentadbiran social, ekonomi, dan politik Negara pada masa itu. Bermula pada masa itu, Baitulmal sebagai wakil yang menjalankan pengurusan harta dan membelanjakannya untuk kepentingan rakyat dan negara bersesuaian dengan kehendak undang-undang Islam.
Pelaksanaan Baitulmal pada zaman Bani Umayyah :
o    Baitulmal telah dijadikan sebagai sebuah daripada institusi penting bagi menyimpan hasil pendapatan negara. Seorang pegawai telah dilantik sebagai wakil khalifah untuk mengurus dan mengendalikan institusi ini.
o    Baki perbelanjaan wilayah-wilayah jajahan takluk kerajaan Bani Umayyah daripada cukai-cukai wilayah tersebut akan dihantar kepada kerajaan pusat untuk disimpan di Baitulmal.
o    Pada zaman pemerintahan khalifah al-Walid Baitulmal amat penting dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi. Beliau telah menggalakkan pembangunan industri perusahaan dan pembuatan. Al-Walid juga telah mendirikan beberapa pusat angkatan laut di Syria, Mesir, Afrika dan sebagainya yang memerlukan pembiayaan yang besar yang sebahagian perbelanjaannya diambil daripada Baitulmal.
o    Pada zaman khlifah Umar b. Abd. Aziz masalah kewangan yang dihadapi oleh Baitulmal telah diatasi dengan langkah berjimat-cermat dan tidak melakukan pembaziran. Beliau telah menyerahkan sebahagian besar kekayaan dan barang kemas isterinya dan beberapa bidang tanahnya di Khaibar untuk dijadikan harta Baitulmal. Harta Baitulmal ini telah berjaya mewujudkan beberapa projek besar ekonomi bagi faedah rakyat seperti membuka ladang-ladang baru, membaiki dan membina saluran air, membina jalan-jalan raya bagi memudahkan penganggkutan dan aktiviti perdagangan.
o    Pelaksanaan Baitulmal juga melibatkan bidang ketenteraan juga. Kerajaan Bani Umayyah juga mempunyai pasukan tentera laut yang kuat. Pada zaman al-Walid pasukan tentera laut Bani Umayyah amat kuat sehngga dapat menguasai Laut Mediteranean. Dari segi penaklukan zaman al-Walid dan Hisyam empayar Islam telah luas hingga ke Lautan Atlantik dan Banjaran Gunung Pyreness di Eropah, sementara di sebelah Timur hampir ke sempadan China. Perbelanjaan yang besar dan sumber kewangan persediaan ketenteraan dan usaha penaklukan datangnya dari Baitulmal.
Kesimpulan :
o    Pelaksanaan Baitulmal pada zaman Bani Umayyah telah membantu ekonomi umat Islam dan pemerintahnya dalam membangunkan negara.
o    Sumber-sumber kewangan Negara yang tersimpan di Baitulmal merupakan hasil pelaksanaannya yang diuruskan dengan cekap dan berlandaskan undang-undang syariah.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan